Добре дошла в 40-часовото обучение за Фейс Йога инструктори и Гуа-Ша масажисти

Лицеви кости &  Типове стареене &  Триъгълник на младостта.

Facial bones & Aging types -& Triangle of youth.